GaleriaRemont obiektów i instalacji przemysłowych w Zakładach Chemicznych "Wizów" SA w Bolesławcu.
Remont zbiornika kwasu fosforowego.
Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych k.Bolesławca. Prace przy uzbrojeniu terenu.
Oczyszczalnia ścieków w Polkowicach. Iniekcja zbiornika buforowego.
Modernizacja mostu granicznego Zasieki - Forst.
Remont wiaduktu kolejowego w Poznaniu.
Remont mostu nad rzeką Skora w Chojnowie.
Remont wiaduktu kolejowego we Wrześni.
Zakłady Chemiczne "Wizów" SA w Bolesławcu. Przebudowa zakładu, część sucha trójpoli.
Zakłady Chemiczne "Wizów" SA w Bolesławcu. Rozbudowa zakładu.
Zakłady Chemiczne "Wizów" SA w Bolesławcu. Budowa stawów osadowych.
Zakłady Chemiczne "Wizów" SA w Bolesławcu. Budowa zbiorników kwasu fosforowego.
Remont kładki dla pieszych nad ulicą Hutniczą w Lubinie.
Remont dworca kolejowego we Wrocławiu.
Fundamenty dla PKP Cargo w Zamościu .
Budowa kompleksu mieszkalno-usługowego w Warszawie
Fabryka Volvo we Wrocławiu. Budowa placów komunikacyjnych z zastosowaniem kostki polbrukowej.
Remont mostu kolejowego nad rzeką Kwisą w Lubaniu Śląskim.