O NasPrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDMER” Sp. z o.o. zostało założone w styczniu 1993 roku. Zadaniem firmy było wykonywanie robót i usług w zakresie:

● ogólnobudowlanym i inżynieryjnym
● budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
● robót drogowych;
● uzbrojenia terenów, robót budowlano-montażowych, rurociągów technologicznych
● wykonywania robót kolejowych (drogi i linie trakcyjne)
● budowy linii energetycznych wraz ze stacjami transformatorowymi
● budowy i montażu maszyn i urządzeń
● wytwarzania konstrukcji stalowych
● nanoszenia powłok antykorozyjnych
● regeneracji części, utwardzania powierzchni
● projektowania i nadzoru budowlanego

Przez niemal 25 lat funkcjonowania firmy nabyliśmy bardzo bogate doświadczenie oraz nawiązaliśmy szereg cennych kontaktów na rynku dostawców i podwykonawców zdobywając solidnych Partnerów dzięki którym jesteśmy w stanie podjąć się nawet najtrudniejszych realizacji.

W codziennej praktyce wykorzystujemy najnowsze światowe technologie, w tym w warunkach ścisłej współpracy z kadrą naukowo-techniczną wyższych uczelni (tłoczenie na zimno, regeneracja części), napraw betonów (doszczelnianie, renowacja, klejenie, iniekcja).

Dbamy o stałe doskonalenie umiejętności naszych pracowników, kierując ich na szkolenia i kursy w dziedzinie stosowania nowych technologii. Firma postrzegana jest przez Inwestorów jako solidny i terminowy wykonawca, czego potwierdzeniem są listy referencyjne.