KontaktPrzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"BUDMER" Sp. z o.o.
ul. Jana Kochanowskiego 42
56-400 Oleśnica

e-mail: biuro@budmer.pl
Tel. +48 603 13 10 10