ReferencjeW ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz robót specjalistycznych:

WYBRANE REALIZACJE:

● Place i ciągi komunikacyjne z nawierzchnią asfaltobetonową (34 tys. m2) dla BTS Dachkeramik w Kunicach k. Legnicy

● Place komunikacyjne z kostki polbrukowej (20 tys. m2) dla fabryki autobusów Volvo we Wrocławiu

● Sieci sanitarne, kolektor tłoczny i przepompownię dla oczyszczalni ścieków w Węglińcu

● Stację przeładunkową odpadów komunalnych w Bolesławcu

● Kanalizację sanitarną, deszczową, wody pitnej i przemysłowej oraz linie energetyczne, drogi, chodniki i zieleń na budowie elektrociepłowni dla Polish Energy Partners w Warszawie

● Uzbrojenie terenów, drogi, place i remonty obiektów przemysłowych Zakładów Chemicznych „Wizów” SA w Bolesławcu

● Konstrukcje stalowe dla KGHM Polska Miedź SA

● Metalizację rur i płaszcza wymienników ciepła dla Huty Miedzi „Głogów”

● Metalizację konstrukcji mostowych dla PKP

● Konstrukcje stalowe pomostów na stawach osadowych w Bolesławcu i konstrukcji kaskadowych estakad w Zakładach Chemicznych „Wizów” SA w Bolesławcu

● Wyciskanie tłoków i wykrawanie płytek hamulcowych dla Zakładów Mechanicznych „LEGMET” w Legnicy z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.

● Budynki mieszkalne dla SM „KOŁO” w Warszawie

● Wykonawstwo w zakresie budowy Zakładu Produkcji Kwasu Fosforowego na terenie Zakładów Chemicznych „WIZÓW” S.A. w Bolesławcu.

● Remont generalny kładki dla pieszych nad ul. Hutniczą w Lubinie

● Roboty remontowe przy modernizacji dworca PKP we Wrocławiu w zakresie naprawy blachownic na podtorzu przy przejściach podziemnych , wymianów ciosów kamiennych i odwodnienia podtorza.

● Realizacja zadania dla PKP Cargo S.A. polegającego na wykonaniu fundamentów żelbetowych pod obrabiarki do naprawy półosi składów bez konieczności demontażu podwozia wagonów w Legnicy, Krakowie i Zamościu.

● Remont mostu kolejowego nad rzeką Kwisą w Lubaniu Śląskim w zakresie naprawy konstrukcji stalowej ( roboty spawalnicze, piaskowanie i malowanie ) i przyczółków żelbetowych.

● Remont mostu kolejowego nad rzeką Skora w Chojnowie, naprawa i wzmocnienie konstrukcji nośnej czterech przęseł.

● Modernizacja mostu granicznego Zasieki-Forst w zakresie metalizacji nowych przęseł mostowych

● Remont wiaduktu kolejowego Zawady w Poznaniu – iniekcja, torkretowanie, wzmocnienie przęseł.


Listy referencyjne (format PDF)