Prace specjalistyczne
dla przemysłu i koleiDla kolei i branży przemysłowej wykonaliśmy bardzo wiele skomplikowanych prac zawsze w pełni spełniając wysokie wymagania stawiane przez Klientów z tych sektorów rynku. Doskonale wiemy, że aby z powodzeniem zrealizować zadanie dla kolei czy przemysłu nie wystarczy prowadzić w sposób typowy prac ziemnych, budowlanych czy remontowych ale należy także niezwykle sprawnie poruszać się w procedurach wewnętrznych, dopuszczeniach materiałowych, okresach wyłączeń odcinków trasy kolejowych czy ciągów technologicznych w zakładach przemysłowych.

Dodatkowo dbamy aby nasza wiedza na temat materiałów specjalistycznych używanych do prowadzonych prac była zawsze jak najaktualniejsza i najlepiej żeby wynikała z naszych bezpośrednich kontaktów z ich producentem.

Nasze wybrane realizacje dla tych sektorów rynku to :

● Roboty remontowe przy modernizacji dworca PKP we Wrocławiu w zakresie naprawy blachownic na podtorzu przy przejściach podziemnych , wymianów ciosów kamiennych i odwodnienia podtorza.
● Realizacja zadania dla PKP Cargo S.A. polegającego na wykonaniu fundamentów żelbetowych pod obrabiarki do naprawy półosi składów bez konieczności demontażu podwozia wagonów w Legnicy, Krakowie i Zamościu.
● Remont mostu kolejowego nad rzeką Kwisą w Lubaniu Śląskim w zakresie naprawy konstrukcji stalowej ( roboty spawalnicze, piaskowanie i malowanie ) i przyczółków żelbetowych.
● Iniekcja zbiornika buforowego na oczyszczalni ścieków w Polkowicach.
● Sieci sanitarne, kolektor tłoczny i przepompownia dla oczyszczalni ścieków w Węglińcu
● Wykonawstwo w zakresie kompleksowej budowy Zakładu Produkcji Kwasu Fosforowego na terenie Zakładów Chemicznych „WIZÓW” S.A. w Bolesławcu.
● Stacja przeładunkową odpadów komunalnych w Bolesławcu
● Uzbrojenie terenów, drogi, place i remonty obiektów przemysłowych Zakładów Chemicznych „Wizów” SA w Bolesławcu
● Konstrukcje stalowe dla KGHM Polska Miedź SA
● Metalizacja rur i płaszcza wymienników ciepła dla Huty Miedzi „Głogów”
● Metalizacja konstrukcji mostowych dla PKP
● Konstrukcje stalowe pomostów na stawach osadowych w Bolesławcu i konstrukcji kaskadowych estakad w Zakładach Chemicznych „Wizów” SA w Bolesławcu
Powrót do menu